Preview

Вестник дерматологии и венерологии

Расширенный поиск

Псориаз и поздняя кожная порфирия, ассоциированная с хроническим гепатитом С при ВИЧ-инфекции (клинические наблюдения)

https://doi.org/10.25208/0042-4609-2015-0-4-90-94

Полный текст:

Аннотация

Продолжающийся рост числа ВИЧ-инфицированных пациентов обусловлен, с одной стороны, увеличением продолжительности их жизни на фоне антиретровирусной терапии, а с другой - высокой частотой возникновения новых случаев ВИЧ-инфекции. Следует помнить о том, что практически каждый ВИЧ-позитивный пациент имеет сопутствующее заболевание. Наличие сочетанной патологии способствует увеличению койко-дней, инвалидизации, препятствует проведению реабилитации, а также приводит к полипрагмазии. Кроме того, полипрагмазия, особенно у ВИЧ-позитивных пациентов, способствует резкому возрастанию вероятности развития местных и системных нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов. В настоящей статье представлены клинические примеры заболеваний кожи у пациентов с ВИЧ.

Об авторах

И. А. Коротаева
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


Л. Ф. Скляр
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


А. И. Симакова
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


Л. Г. Сингур
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


А. Ф. Попов
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия


Список литературы

1. Svedeniya o meropriyatiyakh po profilaktike VICh-infektsii, gepatitov B i C, vyyavleniyu i lecheniyu bol'nykh VICh: Otchet federal'noy sluzhby po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka pri-oritetnogo natsional'nogo proekta v sfere zdravookhraneniya za 2013 g. SPb 2014; 122.

2. SPID. Statistika v RF 2013 g. Federal'nyy nauchno-metodicheskiy tsentr po profilaktike i bor'be so SPIDom. UR_ http://www.hivrussia.ru/stat/index.shtml (po sostoyaniyu 01.04.2014 g.).

3. Federal'nyy nauchno-metodicheskiy tsentr po profilaktike i bor'be so SPIDom. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa - http://www.hivrussia.ru

4. Rodionov A.N. Dermatovenerologiya. Polnoe rukovodstvo dlya vrachey. SPb: Nauka i tekhnika, 2012, 1200.

5. Evropeyskiy plan deystviy po VICh/SPIDu na 2012-2015 gg. / VOZ.- Zheneva, VOZ 2011; 63 URL: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0007/149281/RC61rInfDoc8.pdf. (data obrashcheniya 02.03.2013 g.).

6. Belyalov F.I. Lechenie vnutrennikh bolezney v usloviyakh komorbidnosti. Irkutsk: RIO IGIUV 2011; 305.

7. Vertkin A.L., Khovasova N.O. Komorbidnost' - novaya patologiya. Tekhnologii ee profilaktiki i lecheniya. Archive of Internal Medicine 2013; (4): 68-72.

8. Pokrovskiy V.V., Ermak T.N., Belyaeva V.V., Yurin O.G. VICh-infektsiya: klinika, diagnostika i lechenie. Pod obshch. red. V.V. Pokrovskogo. 2-e izd., yub., ispr. i dop. M: GEOTAR-MED, 2013; 488.

9. Rubins A. Dermatovenerologiya. Pod red. A.A. Kubanovoy. M: Izd-vo Panfilova 2011, 368.

10. Karaulov A.V., Bykov S.A., Bykov A.S. Immunologiya, mikrobiologiya i immunopatologiya kozhi. M: Izd-vo BINOM, 2012; 328.

11. Bartlett Dzh., Gallant Dzh., Farm P. Klinicheskie aspekty VICh-infektsii. 2009-2010. M.R. Valent 2010; 490.

12. Evropeyskoe rukovodstvo po lecheniyu derma-tologicheskikh zabolevaniy. Pod. red. F.D. Katsambasa, T.M. Lotti: Per. s angl. M: MEDpress-inform, 2008; 736.

13. Bakston P. Dermatologiya. Per. s angl. M.: BINOM 2005; 176. [Бакстон П. Дерматология. Пер. с англ. М.: БИНОМ 2005; 176.]

14. Onischenko G.G. HIV Infection: a challenge to humanity. HIV Infection and Immunosuppressive Conditions 2009; 1 (1): 5-9.

15. Virus immunodefitsita cheloveka-meditsina: Rukovodstvo dlya vrachey. Pod red. N.A. Belyakova i A.G. Rakhmanovoy. SPb: BMOTs, 2010; 749.


Для цитирования:


Коротаева И.А., Скляр Л.Ф., Симакова А.И., Сингур Л.Г., Попов А.Ф. Псориаз и поздняя кожная порфирия, ассоциированная с хроническим гепатитом С при ВИЧ-инфекции (клинические наблюдения). Вестник дерматологии и венерологии. 2015;(4):90-94. https://doi.org/10.25208/0042-4609-2015-0-4-90-94

For citation:


Korotaeva I.A., Sklyar L.F., Simakova A.I., Singur L.G., Popov A.F. Psoriasis and porphyria cutanea tarda, associated with chronic hepatitis C in HIV-infected patients (clinical observation). Vestnik dermatologii i venerologii. 2015;(4):90-94. (In Russ.) https://doi.org/10.25208/0042-4609-2015-0-4-90-94

Просмотров: 253


ISSN 0042-4609 (Print)
ISSN 2313-6294 (Online)